تبلیغات
دریای بیکران - چه کردیم؟!
   آنقدر در زندگی دویدی که آخر هم بدهکار شدی. چه شد که دلپاک
    آمدی و روی 
سیاه خواهی رفت،حال تویی و روزنه امید
     بخش پروردگارت
 .اویی که سالهاست که فراموش
       کرده ای اما باز هم تو
را میخواند              


طبقه بندی: ناگفته های سرشار،

تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 | 10:26 ق.ظ | نویسنده : مریم سبحانی | نظرات