تبلیغات
دریای بیکران - آهنگ دل
امشب ازبوی اقاقی سرخوشم

ازشراب چشم ساقی سرخوشم

من خراب چشم مستت ساقیا

می بده  قربان دستت ساقیا
طبقه بندی: ناگفته های سرشار،

تاریخ : سه شنبه 14 شهریور 1391 | 10:42 ب.ظ | نویسنده : مریم سبحانی | نظرات