تبلیغات
دریای بیکران - سرگذشت
اِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ النَّصارى‏ ...
 


(بقره ،آیه 62). احمد بن محمد بن احمد حافظ با اسناد از مجاهد روایت مى‏ كند كه چون سلمان سرگذشت دیر نشینان


[یعنى یاران پیشینش‏] را به پیغمبر (ص) باز گفت، و حضرت فرمود: آنان دوزخی اند. جهان به دیده سلمان تاریك شد تا


آیه بالا نازل گردید و سلمان گوید: گویى كوهى از سینه‏ ام برداشته شد. محمد بن عبد العزیز مروزى با اسناد از سدّى


 روایت مى‏ كند كه چون سلمان نزد پیغمبر (ص) آمد، عبادت و ریاضت یاران پیشینش را براى پیغمبر (ص) حكایت كرد و


گفت: یا رسول اللّه (ص) آنان نماز مى‏ خواندند و روزه مى‏ گرفتند و به تو و پیامبریت [كه خواهى آمد] ایمان داشتند.


وقتى سلمان از ستایش ایشان باز ایستاد، پیغمبر (ص) فرمود: اى سلمان ایشان دوزخى‏ اند، تا آیه مورد بحث آمد.


محمد بن احمد بن محمد بن جعفر با اسناد از ابن مسعود و او از گروهى از صحابه روایت مى‏ كند كه آیه بالا در شأن


سلمان كه قبلا از اشراف جندیشاپور بود نازل شد و آیه‏ هاى بعد در باب یهود است.

                    
   ترجمه اسباب نزول ذکاوتی ،ص: 19
طبقه بندی: شان نزول آیات،

تاریخ : پنجشنبه 30 شهریور 1391 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : مریم سبحانی | نظرات