تبلیغات
دریای بیکران - چه دیر،چه زود...
سلام میکنم اما خدانگهدارت
 نیامدم که دلی خوش کنم به دیدارت                                               
اگرچه لحظه رفتن زعشق ترسیدم

ولی شکسته دلم را،فریب رفتارت
مرا به دست فراموشیت مده هرگز
منم که تا ابد ای بی وفا گرفتارت
تو اعتراف نکردی به لحظه های گناه

 خدا کند که بدانی گناه انکارت

چه دیر آمدی اما چه زود فهمیدی
که انتقام گرفته ست عشق، از کارت
هنوز جان من از درد عشق شعله ور است

 و تب گرفته ام از چشم های بیمارت

تو را اگر چه که دیوانه وار می خواهم
ولی برای همیشه خدانگهدارت
                                                     (فاطمه مردانی)
طبقه بندی: ناگفته های سرشار،

تاریخ : جمعه 16 آبان 1393 | 01:18 ب.ظ | نویسنده : مریم سبحانی | نظرات